Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-16     Views: 127

Ett tidningslägg är den fysiska originalversionen av en viss tidning. För bläddrande bland dagstidningar hänvisar vi i första hand till mikrofilmerna för respektive tidning. Dessa behöver inte beställas utan kan läsas direkt på plats i Universitetsbibliotekets källare.

Om den aktuella tidningen inte finns mikrofilmad eller om du vill åt information som inte syns på mikrofilmen, alternativt har särskilda forskningsskäl, kan du beställa fram själva tidningsläggen. Denna framtagning är tidskrävande, och du kan därför endast beställa fram fem tidningslägg åt gången.

Vill du läsa mer om vilka tidningar som finns mikrofilmade eller beställa fram ett tidningslägg kan du göra detta genom att följa länken nedan.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss