Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 69

Ja, Lunds Universitets bibliotek prenumererar på de elektroniska versionerna av exempelvis Nationalencyklopedin och Encyclopaedia Britannica. Vi har även en stor mängd andra elektroniska encyklopedier och uppslagsverk som du kan söka fram via LUBsearch.

Är du intresserad av encyklopedier och uppslagsverk inom ett visst ämnesområde finns ofta bra tips på titlar i de olika ämnesguider som biblioteken vid Lunds Universitet tagit fram. 

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss