Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-03-13     Views: 66

En hel del av UB:s böcker kan man endast få tillgång till som så kallade läsesalslån. Dessa hämtar man oftast ut i den vanliga informationsdisken, för att sedan läsa dem på valfri plats i biblioteket. Läsesalslån får inte lämna Universitetsbibliotekets lokaler.

En del läsesalslån behöver läsas i vår specialläsesal, som ligger i källarplanet. Exempel på sådant som man alltid tar del av i specialläsesalen är kartor och bilder, men också material som kan vara ömtåligt eller svårt att hantera. Allt äldre tryck läses i specialläsesalen. Du kan läsa mer om var man tar del av vilket material om du klickar på länken nedan.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss