Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 40

Material som är till hemlån och kan registreras i LUBcat (i utlåningsautomaterna) står uppställt på reserverat-hyllan bredvid bokomaten, nära informationsdisken.

Läsesalslån, fjärrlån, samt större mängder material till samma låntagare finns bakom disken.

Observera att allt äldre material -1865, obundna tidskrifter -1957 och annat ömtåligt material ligger i specialläsesalen. Om ditt beställda material finns i specialläsesalen får du mejl om detta.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss