Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-16     Views: 372

Peer review innebär att en text, exempelvis en artikel eller en bok, är granskad av forskare inom samma ämnesområde, för att garantera att texten håller vetenskaplig kvalitet. De flesta vetenskapliga tidskrifter tillämpar peer review.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss