Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-02-28     Views: 124

De flesta uppsatser och examensarbeten inom Lunds Universitet går att söka i databasen LUP Student Papers, se länk nedan.

Saknas uppsatsen här kan man kontakta institutionen där uppsatsen skrevs, för att se om den finns arkiverad där. Ett annat tips är att kontakta författaren själv direkt.

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss