Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-03-04     Views: 13

Ska du skriva uppsats och behöver tips och råd?

Studieverkstaden ger stöd och råd under hela uppsatsskrivningen.

AWELU, Academic writing in English, är en digital guide till akademiskt skrivande.

Inför uppsatsarbetet behöver du söka information. Ditt fakultetsbibliotek erbjuder undervisning i informationssökning, och ämnesguider med bra informationsresurser.

Fakultetsbiblioteken vid Lunds universitet erbjuder undervisning och annat stöd i akademiskt skrivande och hur man refererar till sina källor - ett viktigt steg i uppsatsskrivandet.

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss