Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-27     Views: 91

Giltighetstiden för bibliotekskonto är 3 år för alla låntagare.

Låntagaren får ett påminnelsemejl 14 dagar innan giltighetstiden går ut. Låntagaren kan då svara på mejlet och be om att få giltighetstiden förlängd.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss