Answered By: Användarservice Lunds Universitetsbibliotek
Last Updated: 2021-04-09     Views: 693

Om man skannar ett dokument får man ett pdf-dokument som är en bild och som därför inte kan läsas upp i den uppläsningsfunktion som finns hos Acrobat, och heller inte med annan talsyntes.

Har du tillgång till Adobe Acrobat Pro kan du enkelt omvandla ditt pdf-dokument så att det blir tillgängligt.

Öppna dokumentet i Adobe Acrobat Pro. Eventuellt får du redan här frågan om du vill konvertera det till redigerbart format, men det är inte alltid det fungerar.

Då kan man i stället i högermenyn välja Förbättra skanningar:

 

Välj sedan Identifiera text/I den här filen

 

Kontrollera att rätt språk är förvalt, och klicka sedan på Inställningar. Här väljer du Redigerbar text och bilder, och sedan OK.

 

Klicka på Identifiera text, så konverteras dokumentet.

 

För att komma tillbaka till dokumentläget, klicka på krysset längst till höger. Spara sedan dokumentet.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Chatta med biblioteket