Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-16     Views: 57

Nej, tyvärr inte! När du söker i LUBITO behöver du söka efter tidskriften där artikeln du letar efter är publicerad.

För att se om artikeln du letar efter redan finns inscannad eller om du behöver beställa en inscanning av artikeln klickar du på tidskriftens namn i träfflistan och loggar sedan in med ditt studentkonto eller din LUCAT-identitet (anställda).

 

 

När du loggat in kommer du till tidskriftens post.

I posten kan du se från vilka år artiklar redan scannats in och om det årtal du är intresserad av finns i listan klickar du på året för att få fram artiklarna.

 

 

 

Finns artikeln redan behöver du klicka på artikelns titel och sedan godkänna de regler som gäller för materialet (dvs. att du inte kommer sprida, kopiera eller publicera artikeln, utan endast tänker använda den för personliga, icke-kommersiella syften) innan du kan få artikeln mejlad till dig.

 

 

Om artikeln du letar efter inte redan finns i systemet väljer du istället att klicka på knappen Order Article och fyller sedan i uppgifter om artikeln.

 

 

Även här behöver du godkänna de regler som gäller för materialet (dvs. att du inte kommer sprida, kopiera eller publicera artikeln, utan endast tänker använda den för personliga, icke-kommersiella syften) innan du kan skicka iväg beställningen.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss