Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-03-22     Views: 40

Studenter med inlärningssvårigheter har rätt till pedagogiskt stöd. Biblioteken har ett särskilt ansvar för studenter med läsnedsättning och ansvarar främst för det pedagogiska stödet som gäller anpassning av litteratur, oftast i form av talböcker. Det finns en guide om talböcker och annat stöd länkad nedan.

LUB-biblioteken erbjuder ett basutbud till studenter. Alla fakultetsbibliotek samt USV (Universitetets särskilda verksamheter) har kontaktbibliotekarier som särskilt ansvarar för stödet. Kontaktbibliotekarierna träffar alla nya studenter med läsnedsättning, för introduktion och handledning. För frågor som gäller bibliotekens stöd, hänvisar vi till de olika fakultetsbibliotekens kontaktbibliotikarier.

Basutbudet som består i att:

 • Registrera i MTM:s tjänst Legimus för egen nedladdning av talböcker
 • Informera om nedladdningsrutiner, läsprogram, rättstavningsprogram, inläsningsbeställningar
 • Beställa inläsningar av kursböcker från MTM
 • Beställa inläsningar av annat material från lokala inläsare
 • Erbjuda rättstavningsprogram
 • Erbjuda teknisk support, antingen som workshopar, enskilt eller via e-guider efter behov
 • Initiera dialog med lärare angående bl a rutiner kring anpassning av kurslitteratur och litteraturlistor
 • Erbjuda biblioteksinformation även på engelska

Relaterade frågor och svar

  Related Topics

  Kontakta oss