Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-03-13     Views: 92

Ja, med våra SecurePrint-kopiatorer går det att skanna dokument till maskinläsbar text. I bifogad PDF-fil finns en guide för hur du går till väga.

 

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss