Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 184

Nej, det kan du inte göra. När du ställer dig i kö på en bok i LUBcat så köar du automatiskt på först återlämnade exemplar, det vill säga den bok som först blir återlämnad efter att det blivit din tur i kön. Däremot kan du beställa ett specifikt exemplar som ännu inte lånats ut.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss