Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-03-29     Views: 256

De flesta bibliotek har kopiatorer som det också går att skanna i. Om du du bara scannar utan att justera inställningarna blir det skannade dokumentet ett bilddokument istället. Då går det inte att kopiera eller söka i det och inte heller lyssna på det med talsyntes.

Du kan enkelt justera inställningarna så att de skannade sidorna i stället blir ett textdokument (så kallad OCR-konvertering). Gör så här:

  • Logga in på kopiatorn/skannern med ditt LU-kort (eller inloggningsuppgifter om du inte är student/anställd), och välj Scan and Send.

  • Välj Send to myself. Är du student/anställd vid LU skickas det skannade dokumentet alltid till din LU-relaterade studentmejl/jobbmejl.

  • Ändra inställningen för typ av dokument genom att klicka på den lilla pilen till höger om PDF Compact

  • Tryck på knappen OCR (Text Searchable) så att den blir gul. Om du låter inställningen för komprimering, Compact, vara kvar, blir den skannade filen inte så stor, dock kanske kvaliteten på den skannade texten inte är lika hög som om du väljer bort Compact. En okomprimerad text är av högre kvalitet men den skannade filen kan bli mycket stor. Tryck på OK för att spara inställningen.

  • Skanna alla sidor du behöver. När du har skannat färdigt, skickar du dokumentet till dig själv genom att välja Start sending.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss