Answered By: Anna Carlsdotter
Last Updated: 2020-05-12     Views: 147

Specialsamlingen Einar Hansen-biblioteket innehåller många intressanta böcker och bokband inom området bokhistoria, boktryckarkonst, bildreproduktion och bokbandsteknik. Samlingen är deponerad på UB av Einar Hansens Biblioteksstiftelse och har hyllsignatur EHB.

Böckerna har exemplarposter och beställs som läsesalslån i LUBcat. De läggs i specialläsesalen, även om de är tryckta senare än år 1900. Det finns också handskrifter och periodika i samlingen men de är inte katalogiserade. Vid frågor om dessa får man kontakta handskriften.

Man kan också stöta på poster utan exemplarposter. I MARC-posten står då signaturen SVB Einar Hansens bibliotek / Svenskt bokmuseum. Svenskt bokmuseum är en separat samling med många tryckexempel från svenska boktryckare.

Materialet ur Einar Hansen-biblioteket och Svenskt Bokmuseum är inte tillgängligt för beställning. 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss