Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-14     Views: 236

Logga in på ditt konto i LUBcat. Om du är student eller anställd vid Lunds universitet klickar du på LU-login, annars på Övrig inloggning:

Klicka på Dina avgifter i vänstermenyn. Om du har förseningsavgifter kommer dessa att synas i det fönster som öppnas.

Du får upp en översikt över eventuella avgifter. Den ser ut ungefär såhär:

Datum är det datum du har återlämnat en bok. Du får bokens titel och vilket bibliotek som äger boken, samt information om hur hög avgiften är.

Om dina avgifter är 100 kronor eller mer kan du inte låna förrän du har betalat avgifterna. Avgifterna måste betalas på det bibliotek som avgiften gäller, i fallet som bilden visar är det Asienbiblioteket. Du måste ha återlämnat en bok för att kunna betala den böter som gäller boken.

Notera att betalningssätt varierar mellan biblioteken: vissa tar bara kort, andra tar bara kontanter.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss