Answered By: Åsa Forsberg
Last Updated: 2018-06-27     Views: 290

Ja, det kan du, dock fungerar det lite olika beroende på om det är kort eller lång lånetid. Dock gäller alltid att man bara kan göra omlån om ingen annan står i kö. Står någon i kö på ditt lån måste detta återlämnas på återlämningsdagen.

Böcker med kort lånetid på två veckor kan lånas om tio gånger. För att låna om, logga in på ditt konto LUBcat.

Böcker som kan lånas om har en kryssruta till vänster:

I tabellen Låna om (näst längst till vänster) finns en ruta till vänster om Låna om, när det går att låna om den*, där finns också information om hur många gånger du har lånat om boken.  

Böcker med lång lånetid förnyas automatiskt fem gånger, om ingen annan har ställt sig i kö på boken.

*Två dagar efter att du har lånat/förnyat boken kan du låna om den.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss