Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-14     Views: 29

Detta måste läsas i specialläsesalen:

 • ALLT material som är tryckt till och med år 1899
 • Ömtåligt och svårhanterligt material
 • Vissa ej inbundna tidskrifter
 • Vardagstryck
 • Handskrifter och personarkiv
 • Dagstidningar i pappersform
 • Kartor
 • Bilder och fotografier
 • Material som tillhör specialsamlingar

Relaterade frågor och svar

  Related Topics

  Kontakta oss