Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-16     Views: 24

Om du har beställt/reserverat en bok som du inte längre vill ha kan du själv avbeställa den, så länge den inte hunnit plockas fram åt dig.

Avbeställ genom att logga in på LUBcat och gå till dina sidor. Sök upp din bok under Reservationer och klicka på Avbryt längst till höger.

När en bok har plockats fram åt dig kan du inte längre avbeställa själv. Mejla istället till info@ub.lu.se så plockar vi bort din reservation och ställer tillbaka boken.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss