Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2020-04-03     Views: 152

Lån får hämtas av ombud. Denna person ska ha med den andres lånekort, legitimation och egen legitimation. Reservationer kan inte lånas på annat kort än det de beställts på.

Lånekortet är personligt och ska betraktas som värdehandlingFörlust av lånekort LU-kort ska genast anmälas till LUB som spärrar kortetLåntagaren ansvarar för alla lån till dess förlustanmälan har kommit in till LUB.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss