Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 23

Skönlitteratur ingår i kategorin böcker som inte kan lånas hem. Dock kan man som doktorand, forskare eller emeritus/emerita på Litteraturvetenskapliga institutionen (här i Lund) få tillstånd att låna med sig skönlitteratur till sitt tjänsterum på institutionen (dvs. materialet får inte följa med hem).

Ansöka om tillstånd
Tillstånd att ta med skönlitteratur ges av ansvarig vid UB. För att ansöka om tillstånd behöver du fylla i blanketten som finns bifogad nedan. Lappen lämnas in i infodisken på UB. Invänta därefter svar via mejl från ansvarig vid UB. Observera att du inte omedelbart kan låna med dig skönlitteratur hem, utan måste invänta ett beslut.

Tidsbegränsat tillstånd
Vissa forskare får ett tidsbegränsat tillstånd. Har slutdatum för tillståndet passerat får man ansöka om tillstånd på nytt.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss