Answered By: Anna Sebelius
Last Updated: 2019-04-26     Views: 11

Magisteruppsatser ingår inte i pliktlagstiftningen och levereras därför inte till Universitetsbiblioteket. Däremot kan den fakultet som uppsatsen tillhör, ha den (eller vilja ha den) hos sig . Hittar du inte den uppsats du söker, ta därför kontakt med den fakultet där uppsatsen är skriven.

Ett annat sätt är att söka i databaser. Exempelvis är de senaste årens publicerade uppsater och examensarbeten samlade i LUP Student Papers. Se länk nedan.

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss