Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 18

Målarböcker, ritböcker och pysselböcker beställs manuellt genom pappersbeställning. De kan enbart läsas i Specialläsesalen. Vill du ha hjälp att fylla i en beställningsblankett kan du vända dig till informationsdisken på UB.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss