Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-27     Views: 42

Biblioteken vid Lunds Universitet erbjuder e-böcker för utlån. Det är inte biblioteken själva som äger e-böckerna, utan e-böckerna ligger som prenumerationer från förlagen. Reglerna för utlån och användning av e-böcker varierar från förlag till förlag.
 
Hjälpsidor för e-böcker
På Libguides hittar du hjälp med e-böcker (se länk nedan). Utförlig information om vad som gäller för olika förlag hittar du under Publishers & providers (se länk nedan).
 
Generellt kan sägas att:
  • de flesta e-böcker är tillgängliga i PDF-format och behöver inte formellt lånas ut. Det finns dock leverantörer som gör böckerna tillgängliga en begränsad tid (1-14 dagar), innan filen försvinner.
  • man får aldrig skicka en hel e-bok som fjärrlån utan endast en begränsad del (t.ex. ett kapitel). Alla leverantörer tillåter inte heller fjärrlån.
  • möjligheten att skriva ut och spara på egen dator är starkt begränsad.

De e-böcker som biblioteken vid Lunds Universitet prenumererar på går att hitta i katalogerna LUBsearch, LUBcat och Libris (se länkar nedan).

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss