Answered By: Användarservice Lunds Universitetsbibliotek
Last Updated: 2023-02-09     Views: 291

I meddelandet som du får om att boken finns för avhämtning står det vilket datum du senast måste hämta boken.

Oftast 7 dagar.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Chatta med biblioteket