Answered By: Användarservice Lunds Universitetsbibliotek
Last Updated: 2021-08-09     Views: 43

I meddelandet som du får när boken finns för avhämtning står det vilket datum du senast kan hämta boken.

Oftast 7 dagar.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss