Answered By: Stina Hallin
Last Updated: 2022-03-15     Views: 253

Om en kursbok återlämnas för sent blir det oftast förseningsavgifter. Avgifterna är tio kronor per bok och dag. Det kan även bli avgifter på annat material än det som kallas kursböcker.

Det kan också bli förseningsavgifter om en bok lånas om för sent. Oftast är det automatiska omlån, men om det är kö på boken går inte omlånet igenom. Om kön släpper, kan omlånet gå igenom några dagar senare, men det kommer bli en avgift för de dagar boken var sen.

I ditt konto syns avgiften som Återlämnad för sent eller Förnyad för sent. Om en avgift är pågående går den inte att betala.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

      Chatta med biblioteket