Answered By: Användarservice Lunds Universitetsbibliotek
Last Updated: 2022-03-23     Views: 26

På Universitetsbiblioteket kan du som är forskare/lärare eller doktorand hyra skåp och vagnar för förvaring av böcker du lånat hos oss. Vi har också vagnar som alla kan låna gratis. Vänd dig till informationsdisken på UB.

Läs mer här: Skåp och vagnar.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

      Chatta med biblioteket