Answered By: Användarservice Lunds Universitetsbibliotek
Last Updated: 2023-05-22     Views: 5

Just nu pågår det en mycket välbehövlig genomgång av Universitetsbibliotekets referenssamling. 

Anledningen till att vi gör en översyn av referenssamlingen är att det inte har gjorts på väldigt länge och vi vill, utifrån våra användares behov, ha en aktuell och användbar referenssamling.

Inför UB:s kommande ombyggnad av de publika ytorna på bottenvåningen, behöver vi dessutom minska referenssamlingen för att göra det möjligt att flytta ner den Öppna samlingen på bottenvåningen. Detta kommer att göra våra publika samlingar mer tillgängliga och vi kommer att kunna erbjuda bättre service när man behöver hjälp med att hitta något i ÖS.

Genomgången har även ett bevarandeperspektiv - vi ser över böckernas skick och lagar eller ser till att äldre verk får extra skydd.


Saknar du en bok i referenssamlingen?

Gå till informationsdisken och fråga om du inte kan hitta den referensbok du söker, så plockar vi fram den till dig.


Vart har boken tagit vägen?

Vi slänger ingenting. Det som plockas bort från referenssamlingen placeras i UB:s magasin eller ibland i ÖS och går att beställa fram via LUBcat.  Gäller det utländsk litteratur kan flytten från referenssamlingen innebära att materialet blir tillgängligt för hemlån. 

 

Har du ytterligare frågor eller synpunkter?

Skicka gärna ett mejl till vår digitala informationstjänst info@ub.lu.se , så får du svar från ansvariga.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Chatta med biblioteket