Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-10-11     Views: 1091

Vid Lunds Universitets bibliotek finns ett antal standarder tillgängliga elektroniskt på plattformen SIS.se. För att undersöka om den standard du letar efter finns tillgänglig via databasen kan du söka på standardnummer.

Standarder som biblioteken prenumererar på har en röd nedladdningsikon med texten "Läs standard", medan de standarder som inte inkluderas i prenumerationen har en ikon med texten "Utöka abonnemang". Om du saknar en standard kan du lämna inköpsförslag till ditt hemmabibliotek.

Studenter och anställda har tillgång till SIS.se-nav när de sitter på universitetets campus och hemifrån, medan andra kan få tillgång till databasen på något av universitetets bibliotek. 

Om den standard du letar efter är fastställd i Sverige och inte finns tillgänglig elektroniskt ska standarden finnas i tryck på Universitetsbiblioteket på grund av lagen om pliktleverans. Beställningar av svenska standarder kan göras via bibliotekskatalogen LUBcat genom att du söker fram posten för Svensk Standard och rätt underserie t.ex. SS-EN eller SS-ISO, går in på posten och klickar på knappen Beställningsformulär

Logga in och ange sedan i kommentarrutan standardnumret för den standard du är intresserad av.

Du kan också lämna ett inköpsförslag på den standard du saknar till relevant ämnesbibliotek/fakultetsbibliotek.

 

Observera att standarderna är s.k. läsesalslån, vilket innebär att materialet endast får läsas på plats på Universitetsbiblioteket. Beställda läsesalslån plockas fram under nästföljande vardag, men eftersom vissa standarder kan stå på depåer tar det tid innan materialet transporterats till Universitetsbiblioteket.

Du är därför välkommen till Universitetsbibliotekets specialläsesal efter kl 16.00 vardagen efter att du gjort beställningen för att materialet garanterat ska finnas på plats för läsning.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss