Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-27     Views: 487

Vilken kurslitteratur som finns tillgänglig elektroniskt varierar beroende på vilken kurs/vilket program du läser.

Generellt sett kan man säga att minoriteten av alla kursböcker finns som e-böcker (på grund av att förlagen inte säljer titlarna i elektronisk form) och för de kursböcker som finns tillgängliga elektroniskt varierar lånetiden och format (beroende på vilken e-boksplattform titeln är tillgänglig på).

Samtliga titlar är dock sökbara i LUBccat ch LUBsearch (se länkar nedan) och har då en länk till e-boksplattformen i bokposten.

 

I LUBsearch syns även om det finns någon begrännsning vad gäller antal lånedagar eller samtidiga användare under Terms of Use:

Vill du läsa mer om vad som gäller ang. lånetid och format för en specifik e-boksplattform finns mer information i vår LibGuide om förlagens riktliner (se länk nedan).

Kontakta ditt fakultetesbibliotek om du har fler frågor kring din kurslitteratur.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss