Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 145

Om du vill avgränsa din sökning i LUBsearch kan man använda dig av både förinställda begränsningar (s.k. limiters) och s.k. dynamiska facetter som förändras beroende på sökresultatet.

Du hittar både sorternas avgränsningsmöjligheter till vänster om träfflistan när du gjort en sökning i LUBsearch och det är möjligt att avgränsa ett sökresultat på några av följande parametrar:

 

Limiters

 • Accessible at Lund University (dvs. material Lunds Universitets bibliotek har tillgängligt elektroniskt och i tryck)
 • Peer Reviewed (dvs. vetenskapligt granskat material)
 • Publiceringsdatum

 

Dynamiska facetter

 • Materialtyp
 • Ämnesord
 • Publikation
 • Förlag
 • Språk
 • Bibliotek
 • Källdatabas

 

 

För att se alla alternativ (både vad gäller limiters och facetter) behöver du klicka på titeln på facetten för att fälla ut de träffar som förekommer flest gånger (t.ex. ämnesord).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se samtliga alternativ klickar du på Show More och väljer vilka avgränsningar du vill göra.

Relaterade frågor och svar

  Related Topics

  Kontakta oss