Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 80

Träffarna i LUBsearch rankas enligt nedanstående kriterier.

Söktermerna återfinns i:

  1. fält för ämnesord från kontrollerade thesaurer (ämnesordslistor)
  2. titel
  3. författarens ämnesord
  4. abstract

 

 

Exakta träffar rankas högst, men ett dokument kan också rankas högt om söktermerna förekommer ofta i det (i synnerhet om det förekommer i till exempel ämnesordsfält eller abstract).

 

Andra faktorer som påverkar rankningen är:

  • Publiceringsdatum (vid likvärdig relevans rankas de senast publicerade dokumenten högre)
  • Längd (vid likvärdig relevans rankas längre artiklar högre än korta artiklar)

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss