Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 121

I LUBsearch kan du skapa en eller flera mappar för att t.ex. spara sökningar och enskilda artiklar. Dessa kan du ha för privat bruk eller dela med kollegor, kurskamrater osv.

Klicka på My Folder om du vill skapa en mapp.

OBS! Under Folder kan du endast spara sökningar och artiklar temporärt (här sparas resurserna endast under själva söksessionen och försvinner när du loggar ut eller stänger ned fliken i din webbläsare).

 

Om du inte har ett konto väljer du sedan Create New Account.

 

 

Fyll i alla uppgifter, tryck på Save Changes och du har nu skapat en mapp.

 

 

När du är inloggad i en mapp så ser det ut såhär högst upp på sidan i LUBsearch:

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss