Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 87

I normalläget söker man i Lunds universitets biblioteks samlingar när man söker i LUBsearch.

Begränsningen heter Accessible at Lund University och du kan utvidga sökningen för söka i hela LUBsearchs index (dvs. utan hänsyn till vad LU har i fulltext eller i sina tryckta samlingar), genom att välja bort begränsningen.

För att göra det här går du tillväga på följande sätt:

  • Gör en sökning i LUBsearch
  • Klicka på krysset framför texten Accessible at Lund University för att ta bort begränsningen på den utförda sökningen

 

 

Du kan också plocka bort begränsningen innan du gör din sökning genom att gå till Advanced Search, bocka ur Accessible at Lund University och söka.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss