Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-17     Views: 70

I Advanced search finns många möjligheter att precisera en sökning.

I sökfälten högst upp på sidan kan man kombinera sökbegrepp, och ange i vilket fält varje sökbegrepp ska finnas i. Vill man lägga till ytterligare sökbegrepp klickar man på Add row, till vänster om nedersta sökrutan.

Sökbegreppen kan kombineras med AND, OR eller NOT. Det fungerar inte att kombinera AND och OR, vill man göra det kan man använda sig av sökhistoriken.

I rutan nedanför kan man ange vilket förhållande sökbegreppen i ett sökfält ska ha till varandra. Default är att alla sökord ska finnas med någonstans i träffen, i exemplet här innebär det att man kan få träffar på t ex sustainable development i titeln och tourism management i abstraktet.

Om man i stället väljer Proximity search får det inte finnas mer än fem ord mellan sökorden i ett sökfält, man kan fortfarande får träff på t.ex. sustainable development and tourism management, i titeln eller abstrakt, men sökorden står nära varandra.

Är Find any of my search terms vald får man träffar som innehåller antingen sustainable eller tourism eller sustainable tourism

I Smart text searching kan man lägga in allt från en fras till ett längre stycke, men sökningen görs bara i EBSCOhost-databaser.

Man kan göra fler avgränsningar i det avancerade sökgränssnittet.

Bland annat kan man välja att gå utanför bibliotekets samlingar i sin sökning, genom att bocka ur Available in Library Collection. LUBsearch är en tjänst som vi licensierar av EBSCO. Många andra bibliotek världen över använder samma tjänst, och alla biblioteks samlingar finns samlade i en så kallad "brunn". Det är hela den brunnen som söks, och de träffar vi själva inte har tillgång till kan beställas via fjärrlån.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss