Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-16     Views: 162

Metadata är beskrivande element till en elektronisk eller fysisk resurs (till exempel en artikel eller ebok eller tidskrift) som gör resursen sökbar i olika system (t.ex. ämnesord, författare, titel, ISBN osv.).

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss