Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-18     Views: 413

LUBsearch är en samlad ingång till Lunds universitets biblioteks resurser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använd därför LUBsearch när du vill få en överblick över vilka resurser som finns tillgängliga både i tryck och elektroniskt!

 

Om du vill göra en fördjupad ämnessökning är det ofta bättre att använda en ämnesdatabas, eftersom de erbjuder förfinade sökmöjligheter och specialiserade ämnesord. För att se vilka ämnesdatabaser som finns tillgängliga använder du Databaser A-Ö (är du osäker på vilken ämnesdatabas som är relevant för dig så prata med en ämnesbibliotekarie för att få tips).

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss