Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 585

När du sökt på något är det möjligt sortera ut träffar i träfflistan genom att antingen:

 

 

  • Gå till Material Types ute i vänstermenyn och klicka i Academic Journals (resultatlistan kommer att uppdateras så att endast artiklar från vetenskapliga tidskrifter visas)

 

  • Gå till Limit to ute i vänstermenyn och klicka i Peer-Reviewed (resultatlistan kommer att uppdateras så att endast vetenskapliga artiklar som granskats av specialister inom disciplinen visas)

 

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss