Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 39

Om du klickar på frågetecknet kommer du till systemets inbyggda sökhjälp.

De flesta databaser och söksystem har en sådan och här finns förklarande texter om hur du till exempel söker med hjälp av Basic Search eller Advanced Search (innehållet är beroende på var du är när du klickar på frågetecknet).

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss