Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-17     Views: 107

Det kan skilja sig åt hur olika leverantörer levererar metadata (information om resurserna, t.ex. materialtyp, titel, författare etc.) om resurser till LUBsearch, så för att försäkra sig om att få upp samtliga e-böcker när man avgränsar en sökning bör man välja både Material Types ->Book och Material Types -> eBook.

 

 

Om du avgränsar din sökning enbart på Book får du upp både tryckta och elektroniska böcker. Avgränsar du din sökning på eBook får du endast upp elektroniska böcker.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss