Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 172

För att få tillgång till databasen SciFinder behöver du först registrera ett konto. Registeringen måste göras på en dator som är ansluten till Lunds Universitets nätverk (läs mer om du registrerar dig via länken nedan).

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss