Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 754

Ja, det går bra att återlämna böcker på vilket bibliotek inom Lunds Universitet som helst, så länge böckerna tillhör något av våra bibliotek.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss