Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2020-01-28     Views: 117

På Universitetsbiblioteket finns:

  • tysta läsesalar
  • särskilda läsesalar för forskare
  • bokningsbara grupprum för personer med lånekort (observera att det finns särskilda regler för bokning av grupprummen, se länken nedan)

Det finns också ett stort antal solo-/grupparbetsplatser som inte behöver bokas.

Du kan läsa mer om våra studieplatser och hur man hittar på UB via länkarna nedan.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss