Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 342

ÖS står för Öppen Samling. Några av biblioteken vid Lunds universitet har sina böcker antingen på öppna hyllor i biblioteket eller i slutna magasin/depå, och väljer därför att skriva ut ÖS tillsammans med hyllsignaturen. Öppen Samling innebär att man kan gå till hyllan själv i biblioteket och låna boken.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss