Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-16     Views: 205

Universitetsbiblioteket får alla svenska dagstidningar via lagen om pliktleverans och de flesta svenska tidningar som publicerats t.o.m. 2013 finns tillgängliga på mikrofilm.

Fr.o.m. 2014 har Kungliga Biblioteket istället digitaliserat dagstidningarna i tjänsten Svenska dagstidningar. Ett 60-tal äldre tidningar är också digitaliserade, liksom hela Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet.

Du som besöker UB har tillgång till tjänsten på en dator i mikrofilmssamlingen i UB:s källare. Hemifrån kommer du åt artklar som är äldre än 115 år.

Alla studenter och forskare har också elektronisk tillgång till många dagstidningar 10-20 år tillbaka i tiden via databasen Retriever Research (Mediearkivet).

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss