Answered By: Anna Carlsdotter
Last Updated: 2019-03-13     Views: 132

Specialläsesalen är Universitetsbibliotekets tysta, bemannade läsesal där handskrifter, material tryckt innan 1900-talet och övrigt känsligt material kan läsas efter att man gjort en beställning. I Specialläsesalen hanteras även bilder och kartor samt dagstidningar i original, så kallat vardagstryck .

Allt material måste beställas fram innan du besöker Specialläsesalen. Den ligger i bibliotekets källarvåning, vilken du når via ett trapphus i husets sydöstra hörn (du går in i biblioteket och svänger höger vid informationsdisken och sedan höger igen när du nått husets kortsida). Du måste ha en giltig lånehandling vid Lunds universitets (LU-kort eller bibliotekskort) för att ha tillträde till Specialläsesalen.

Mer information om läsesalen och vilka regler som gäller där hittar du här.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss