Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 110

Tyvärr kan man inte komma åt elektroniska resurser som andra universitetsbibliotek köpt in.

 

Licensavtalen tillåter inte heller fjärrlån av hela e-böcker, men är du endast ute efter ett kapitel kan du göra en artikelbeställning via ditt bibliotek och få kapitlet kopierat. Behöver du få tillgång till hela boken kan du istället göra ett fjärrlån av en tryckt version (förutsatt att titeln inte finns som tryckt bok på något av biblioteken vid Lunds Universitet).

Du som är student eller anställd vid Lunds Universitet är också välkommen att lämna ett inköpsförslag på e-böcker, e-tidskrifter eller databaser till det bibliotek du tillhör!

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss