Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-22     Views: 156

Du har rätt att använda bibliotekets e-tidskrifter, e-böcker och databaser för dina studier eller för forskning. Som student eller forskare vid Lunds Universitet kommer du också åt de elektroniska resurserna oavsett om du befinner dig på campus eller till exempel hemifrån, medan övriga endast kan läsa elektroniska artiklar och böcker på något av biblioteken vid universitetet.

Oavsett om du studerar/forskar vid Lunds Universitet eller ej, är det dock inte tillåtet att använda materialet för kommersiellt bruk eller för ett företags räkning. Systematisk nedladdning är inte tillåtet, inte heller att använda programvara eller script som automatiserar nedladdning.

 

E-tidskrifter

När det gäller e-tidskrifter får du ladda ned och skriva ut enstaka artiklar som du behöver för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.

 

E-böcker

När det gäller e-böcker varierar rättigheterna för vad man får skriva ut och ladda ned från e-boksplattform till e-boksplattform. Utskrifter och nedladdning av "en rimlig del" av e-boken för eget bruk (i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte) är för det mesta tillåtet, men i vissa fall kan man bara skriva ut eller ladda ned ett fåtal sidor.

En del leverantörer tillåter att hela e-böcker laddas ned för offlineläsning permanent eller under en begränsad tidsperiod. E-böckerna får dock aldrig skickas vidare till någon annan.

I vår LIBguide om e-böcker (se länk nedan) kan du se vad du får göra. Alla e-boksplattformar som finns tillgängliga vid Lunds Universitet finns listade i bokstavsordning i guiden och genom att välja namn på plattformen kan du se vad som gäller för de e-böcker som Lunds Universitets bibliotek har köpt in på just den här plattformen.

 

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss