Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-07-16     Views: 19

Ja, det kan du. Du kan antingen ansluta dig till Papercut genom ett så kallat Biblioteksbesökarkonto, eller så kan du köpa värdebevis som du kan skriva ut med. Uppsök informationsdisken i Universitetsbiblioteket för att få hjälp med detta.

Relaterade frågor och svar

    Kontakta oss