Answered By: Katja Slonawski
Last Updated: 2019-06-18     Views: 493

Förseningsavgifter betalar man på det bibliotek där avgiften uppkommit, dvs på det bibliotek som äger de försenade böckerna. När det gäller böcker lånade på/från Campus Helsingborgs bibliotek så kan förseningsavgiften också betalas på Samhällsvetenskapliga biblioteket i Lund. Notera att betalningsmetoden kan variera mellan biblioteken: några tar endast emot kort medan några endast tar kontanter.

Mer information om lånevillkor finns genom länken nedan.

Relaterade frågor och svar

    Related Topics

    Kontakta oss